Rozmiar: 15909 bajtów

- 0326 -

1350 25 VII, Pasieczna (Czedelicz)

am sente Jacobs tag

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herzoge von Slesien, Herre von Furstenberg und zu der Sweidnicz), stwierdza, że Tycze von Reydeburg odstąpił braciom Mikołajowi i Wincentemu z Lubnowa (Libenow) wszystko co posiadał we wsi Garncarsko (Margssdorf) i 2 grzywny groszy praskich polskiej liczby z 50 grzywien, jakie posiadał we wsi Goczałków (Gotschawsdorff).

Świadkowie: Henchyn Schoff, Wernher von Pannewicz, Cunzman von Sedlicz, Reyntsch Schaff, Heynchyn z Cierni (Czirle), Herman Spanseil oraz Cunczling, pisarz księstwa świdnickiego.


Kopia: niem., Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zbiór fotokopii sygn. 4167/II Rep. Heliae, s. 223-224.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów