Rozmiar: 15909 bajtów

- 0330 -

1350, 25 VII, Ziębice (Munstirberg)

in festo s. Jacobi apostoli

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nycolaus dux Slezie et dominus in Minsterberg), stwierdza, że Otto zwany de Borsnicz sprzedał 5 łanów we wsi Karszów (Karschow) i 3 grzywny rocznego czynszu we wsi Skalice w okręgu strzelińskim (Scalicz in Strelyn districtus) Elżbiecie (Elyzabeth) i Hankowi (Hanco) de Seincz.

Świadkowie: Rudgerus Semon de Hugwicz, Ulryk de Lewnrode (Ulricus), Jan de Rudow (Johannes), Wychko Boemus, rycerze, Piotr z Domanic (Petrus de Domancz), Henselinus de Lebolow, dworzanie, i Mikołaj de Ponkow (Nycolaus).

Fragment pieczęci konnej księcia z kontrasigillum.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 12, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów