Rozmiar: 15909 bajtów

- 0329 -

1350, 25 VII

in die Jacobi Apostoli

Mikołaj, opat klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus ... Abas monasterii s. Vincentii apud Wratislaviam), stwierdza, że Jesco, sołtys z Zakrzowa (Sacrow), przedstawił przywilej z 1325, 3 II (por. R. z. schl. Gesch., nr 4404), który w. w. opat zatwierdza.

Świadkowie: Wilhelm (Wilhelmus), przeor, Piotr (Petrus), zastępca przeora, Jan (Johannes), kantor, Piotr z Kątów Wrocławskich (Petrus de Kant), Henryk Waczinrode (Henricus), Jan Schöneych (Johannes), syndyk, Jan Schonhals (Johannes) syndyk, Tan Schonhals (Johannes), prepozyt, Jan Pasterici (Johannes), kapelan.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac.; WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 318 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów