Rozmiar: 15909 bajtów

- 0332 -

1350, 26 VII

in crastino b. Jacobi Apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedają Janowi z Oleśnicy (Johannes de Olsna), mieszczaninowi wrocławskiemu, zamieszkałemu przy ul. Świdnickiej (platea Swidnicensis), 10 grzywien rocznego czynszu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, ne 23 (Antiquarius), s. 7-8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów