Rozmiar: 15909 bajtów

- 0333 -

1350, 30 VII, Wrocław (Wratislavia)

III Kal. Augustii

W domu Henryka de Bancz, archidiakona legnickiego i kanonika wrocławskiego (Henricus ... Legnicensis ... Wratislaviensis), notariusz Piotr z Bolesławca (Petrus de Boleslavia) z upoważnienia Andrzeja de Rasslawicz, oficjała wrocławskiego (Andreas ... Wratislaviensis), rozstrzyga spór między Konradem, altarzystą kościoła wrocławskiego, i proboszczem we wsi Zwrócona (Konradus ... Wratislaviensis et plebanus in Proczano) oraz Czesławem (Czaslaus), prepozytem szpitala, w Środzie Śląskiej (Noviforensis), a Arnoldem (Arnoldus), proboszczem we wsi Waryń (Waryn). Prepozyt Czesław zgłasza pretensje do lasu położonego między rzeką Odrą (Odera) a górą Waryń (Waryn), należącego do szpitala w Środzie Śl., Czesław zgłasza również pretensje do karczmy oraz kilku ogrodów.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. AAA, 22.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów