Rozmiar: 15909 bajtów

- 0334 -

1350, 13 VIII

Freytag nach s. Lorenz Tag

Wójt i ławnicy miasta Świdnicy jako opiekunowie świdnickich szpitali stwierdzają, że Ermyl, żona Henryka Pachzkowes, ofiarowała na rzecz tych szpitali, a w szczególności na wyposażenie kaplic szpitalnych, połowę swojego folwarku Kępsko (?) (Schönenborn).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.135, dz. C, nr 98, Rep. d. schweidn. Stadt-Archiv, II-III, s. 473, nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów