Rozmiar: 15909 bajtów

- 0335 -

1350, 15 VIII, Góra (Gora)

in die Assumpcionis gloriose Virginis Marie

Jan, książę Śląska, pan Ścinawy i Góry (Johannes, dux Slesiae et dominus Stinaviae ac Gorensis), stwierdza, że dla zadośćuczynienia za swoje grzechy i dla zbawienia swojej duszy i przodków uwalnia od wszelkich ciężarów książęcych wsie należące do klasztoru lubiąskiego: Wioskę (Weska), Wronów (Vronow) oraz Radecz (Sifitstorph), tak jak uwolnił poddanych wsi Siciny (Sydcz), należącej do klasztoru lubiąskiego (Lubens).

Świadkowie: Mikołaj z Grabowna (Nycolaus de Grobow), proboszcz, Hartelinus de Cydelow, Henselinus Bakwicz, Jan Panewicz (Johannes), Henselinus ze Starej Góry (Antiqua Gora), Jakub Reczen (Jacobus), burmistrz w Górze (Gora), Helwicus Peczconus, Slaua Peczconus, mieszczanie z Góry.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 306.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów