Rozmiar: 15909 bajtów

- 0336 -

1350, 15 VIII, Nysa

Marie Himmelfarth

Kontrakt sprzedaży dotyczący części sołectwa we wsi Świętów Polski.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 C, nr 65, Privilegia der Stadt Neisse, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów