Rozmiar: 15909 bajtów

- 0339 -

1350, 16 VIII, Świdnica (Swidnicz)

an dem nesten tag nach unser Lieben Frau himelfart

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko Herczoge von Slezan, Herre von Furstinberg unde czu der Swidnicz), zobowiązuje się wobec Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karl Romische Kunig und Kunig zu Behem), że bez jego zgody nie odstąpi lub nie odda w lenno żadnej części swojego księstwa z wyjątkiem tej części, która służy jako wiano księżnie Agnieszce, jego żonie (Agnes).

Druk: ACRB, II, s. 217-219, nr 167.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów