Rozmiar: 15909 bajtów

- 0340 -

1350, 16 VIII, Świdnica (Swydnicz)

an dem nehsten tage nach unser vrawen tage wurczewys

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko Herczoge von Slezie, Herre von Furstinberk unde czu der Swidnicz), zapewnia rajców miasta Świdnicy (Swydnicz), że nie będzie nakładał na miasto nowych ciężarów.

Pieczęć piesza wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1350, 16 VIII, Świdnica.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów