Rozmiar: 15909 bajtów

- 0344 -

1350, 29 VIII, Hradec Králové (Grecz)

IV Kal. Septembris, Regnorum nostrorum anno quinto

Karol, król czeski i rzymski (Karolus Romanorum rex et Boemie rex), stwierdza, że Ernest, arcybiskup praski (Arnestus archiepiscopus Pragensis), uczynił darowiznę na rzecz kanoników regularnych w Kłodzku (Glacensis), wobec tego sołtysi z Szalejowa Dolnego (Inferiori Sweidlerdorph) i Starkowa (Bertoldisdorph) w ziemi kłodzkiej (Glacensis) winni są posłuszeństwo kanonikom regularnym.

Świadkowie: Jan, biskup ołomuniecki (Johannes ... Olomuczensis), kanclerz królewski, Mikołaj, książę opawski, starosta kłodzki (Nicolaus dux Opavie, capitaneus Glacensis), oraz Czenko i Henryk de Lypa (Henricus), Wanko i Jesco z Sycowa (Wartemberg). Dokument sporządził per dominum Regem Jan ze Środy Śląskiej (Novumforum).


Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 113-114.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów