Rozmiar: 15909 bajtów

- 0346 -

1350, 10 IX, Wrocław

fer. VI proxima post nativitatis festum virginis gloriose quod fuit IV Id. Septembris

Instrument notarialny w formie rotulusa złożonego z 30 podłużnych kart pergaminowych zawiera zredagowane przez klasztor Św. Wincentego we Wrocławiu prawa do młyna z czterema kołami w Kątach Wrocławskich.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 318 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów