Rozmiar: 15909 bajtów

- 0349 -

1350, 17 IX, Otmuchów (Othmuchow)

XV Kal. Octobris

Przecław, biskup wrocławski, stwierdza, że Jan Bobenseck, mieszczanin z Nysy, sprzedał 3 łany pola ornego we wsi Słupice (Czupicz) na rzecz Jana zwanego Werczisch za 52 grzywny czeskich groszy polskiej liczby.

Świadkowie : Jan, dziekan, Jan de Donyn, doktor praw i kanonik wrocławski, Jaraczius z Pogorzeli (Pogorella), rycerz, Jan de Waldow, starosta z Nysy, Ramoldus i Henryk, bracia zwani Stossche, i Stanisław, notariusz.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 7.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów