Rozmiar: 15909 bajtów

- 0352 -

1350, 29 IX, Lwówek Śl. (Lemberg)

am sente Michils Tage den Erczengelis

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, zwolnił zakonnice magdalenki w Nowogrodźcu nad Kwisą, posiadające 4 łany we wsi Miłków (Herzogiswalde), z podatku książęcego z 1/2 łana. W ten sposób poborcy książęcy będą obecnie pobierać podatek z 3 1/2 łana.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 98, nr 40.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów