Rozmiar: 15909 bajtów

- 0357 -

1350, 2 X, Villa Nova

VI Non. Octobris

Karol, król rzymski i czeski, prosi papieża Klemensa VI o pewną opuszczoną prebendę w Pradze dla Henryka Thesaurusa z Norymbergi (Henricus Thesauri de Nurenberg), którą przedtem posiadał zmarły obecnie Paweł z Kladna (Paulus de Cladno). Tenże Paweł posiadał też m. in. scholasterię kościola Mariackiego w Głogowie (Glogovia) w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), jak również kanonikat i prebendę kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu.

Regest: MBV, I, s. 688, nr 1301.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów