Rozmiar: 15909 bajtów

- 0354 -

1350, 2 X, Villa Nova

VI Non. Octobris

Papież Klemens VI nadaje Wilhelmowi Pinchon (Guillelmus), archidiakonowi z Avranches (Abricensis) we Francji, kilka prebend, m. in. kanonikat i prebendę w biskupstwie wrocławskim (Wratislaviensis) oraz probostwo w kościele w Świdnicy (Swidnicz) w tejże diecezji, opróżnione po śmierci Ottona de Donyn.

Regest: MBV, I, s. 686, nr 1247.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów