Rozmiar: 15909 bajtów

- 0360 -

1350, 9 X, Prusy (Pruz)

VII Id. Octobris

Otto de Porsnicz, przebywający w Prusach (Pruz), funduje ołtarz ku czci NMPanny i św. Michała Archanioła w kościele Św. Idziego we Wrocławiu (Wratislavia) i przeznacza 8 grzywien rocznego czynszu ze wsi Jędrzejów w okręgu Grodkowa (Andreasdorf Grotkoviensis districtus) na jego utrzymanie.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, stryj wystawcy, Marcin, wikariusz z Prus (Martinus ... Pruz), Jan Scrif ... z Sienic (Johannes ... de Senicz) oraz Friczco, doradca.


Transumpt: łac., AA Wrocław, sygn. A 18, s. 1 b-2 a.
Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. rkps, M 1063, s. 39-40.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów