Rozmiar: 15909 bajtów

- 0364 -

1350, 11 X, Villa Nova

V Id. Octobris

Papież Klemens VI nadaje Janowi Cadconis (Johannes) na prośbę wicehrabiego Belliforte Wilhelma (Guillelmus) prebendę w biskupstwie praskim. Tenże Jan może równocześnie posiadać prebendę w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis).

Regest: MBV, I, s. 689, nr 1305.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów