Rozmiar: 15909 bajtów

- 0368 -

1350, 20 X

Karol, król czeski, pan ziemi kłodzkiej, potwierdza nadanie na rzecz kościoła i klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku, jakie uczynił Ernest, arcybiskup Pragi.

Regest: J. Koegler, Chroniken der Grafschaft Glatz, s. 282.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów