Rozmiar: 15909 bajtów

- 0369 -

1350, 23 X, Praga (Praga)

X Kal. Novembris

Ernest, arcybiskup praski (Arnestus Pragensis ecclesiae Archiepiscopus), oraz jego bracia Smylo i Wilhelm (Wilhelmus) z Pardubic (de Pardubicz) fundują klasztor kanoników regularnych św. Augustyna i uposażają go swymi posiadłościami, które nabyli od braci Renczo i Mikołaja (Nicolaus) de Klobucz, a mianowicie we wsi Szalejów Dolny (Sweydlerdorff inferiori) 37 łanów czynszowych wraz z łąkami i ziemią, którą nazywają obecnie Zbitkowa. We wsi Szalejów Górny (Sweydlerdorff superiori) 1 1/2 łana sub aratro i 1 łan czynszowy, we wsi Starków (Bartholdorff) 6 łanów czynszowych bez 2 1/2 pręta. We wsi Żelazno (Isenrichsdorf) 2 1/2 łanowy folwark (allodium) oraz ogród pod zamkiem kłodzkim (Glacensis), a także dwór w obrębie zamku kłodzkiego.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 116-118.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów