Rozmiar: 15909 bajtów

- 0375 -

1350, 29 X, Awinion (Avinion)

Papież Klemens VI zawiadamia Konrada de Waldow (Conradus), że pragn±c spełnić pro¶bę Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), nadaje mu kanonikat w biskupstwie wrocławskim. Dochody z tej prebendy nie mog± przekroczyć 25 grzywien (cum cura) względnie 18 (sine cura).

Regest: MBV, I, s. 692, nr 1312.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów