Rozmiar: 15909 bajtów

- 0378 -

1350, 6 XI, Legnica

Ludwik, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu, stwierdza, że otrzymał od rady miasta Legnicy 8 grzywien w zamian za zastawione na rzecz miasta czynsze książęce.

Regest: A. Sammter, Chronik der Stadt Liegnitz, Liegnitz 1864, I, s. 540, nr 63.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów