Rozmiar: 15909 bajtów

- 0379 -

1350, 7 XI, Wrocław (Wratislavia)

proxima dominica ante festum b. Martini Episcopi

Fryderyk de Sulcz (Fridericus) stwierdza, że przekazał Mikołajowi, opatowi premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus abbas S. Vincentii apud Wratislaviam), 1 wolny łan.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 319.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów