Rozmiar: 15909 bajtów

- 0380 -

1350, 8 XI, Brzeg (Breg)

fer. II ante festum S. Martini

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus dux Slesiae et dominus legniczensis ac Bregensis), stwierdza, że Jan i Franczo, synowie nieżyjącego Ulryka z Zabardowic (Johannes et Franczo ... olim Ulrici de Siffridisdorph), sprzedali 1 wolny łan uprawny, który kiedyś wydzielił ów Ulryk z folwarku zwanego Panowicz, położonego między posiadłościami Sobocisko (Zcobtitcz), Miłonów (Meylnow) i Zabardowice (Sigridisdorph), wraz ze wszystkimi prawami, użytkami, zbiorami, wolny od wszelkich powinności i ciężarów oraz jakichkolwiek służebności Mikołajowi, opatowi klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus abbas apud s. Vincentium prope Wratislaviam). Książę zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Mitilst de Cyrnow, Hoygerus de Pritticz - rycerze, Hanco Zcambor, Schenko z Kruszyny (de Schonow), Henryk, sędzia dworu brzeskiego (Henricus judex curie Bregensis), Henryk de Borsnicz (Henricus) oraz Jan (Johannes), notariusz książęcy.

Pieczęć konna wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 320.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów