Rozmiar: 15909 bajtów

- 0382 -

1350, 12 XI, Maniów k. Świdnicy (Manow)

an dem Vesten Freytage nach S. Martins Tage

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, za radą swoich dworzan nadaje radzie miasta Dzierżoniowa wójtostwo i sądownictwo w obrębie okręgu dzierżoniowskiego.

Druk: przekład z jęz. łacińskiego na niemiecki, E. Hasse; Chronik der Stadt Reichenbach, Reichenbach 1929, s. 314.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów