Rozmiar: 15909 bajtów

- 0383 -

1350, 16 XI, Praga

Karol, król czeski, stwierdza, że zagwarantowane kanonikom regularnym Św. Augustyna w Kłodzku przywileje zawarte w "Złotej Bulli" dotyczą tylko 4 wsi, a mianowicie Szalejowa Górnego i Dolnego, Starkowa i Żelazna w ziemi kłodzkiej.

Regest: Bretholz, Geschichtsquell., VI, cz. 3, s. 7, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów