Rozmiar: 15909 bajtów

- 0384 -

1350, 19 XI, Świdnica (Swydnicz)

fer. sexta proxima ante diem b. et martiris Katherina

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slesiae et dominus in Munsterberg), stwierdza, że w jego obecności bracia Wincenty i Mikołaj zwani z Lubnowa (Nicolaus et Vincentius fratres dicti de Libnow) sprzedali Henrykowi de Bancz (Henricus), archidiakonowi legnickiemu (Legnicensis) i kanonikowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), 10 grzywien rocznego czynszu ze wsi Doboszowice w okręgu ziębickim (Hertwigswalde Munsterbergensis districtus) oraz ze wszystkich folwarków, młynów, karczem, ogrodów, pól i pastwisk za 100 grzywien groszy praskich wrocławskiej liczby. Pieniądze te mają być przeznaczone na ustanowienie przy nowym ołtarzu pod wezwaniem św. Bartłomieja w katedrze wrocławskiej stanowiska kapłana.

Świadkowie: Vicko Bohemus, Mikołaj de Kurdebok (Nicolaus), Vicko Budow - rycerze, Elendus de Becrow, Jan z Lubiatowa (Johannes de Lobdow), Konrad de Czirnen - dworzanie, oraz Mikołaj de Ponkow (Nicolaus), notariusz dworu książęcego.


Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. rkps, M 1063, s. 50 v-51.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów