Rozmiar: 15909 bajtów

- 0393 -

1350, 13 XII, Praga (Prag)

an s. Lucien tag

Bolko II (Bolckho), książę Śląska, i pan Świdnicy, stwierdza, że zawiera układ z Karolem rzymskim (Karl Bömischen Khunig). W myśl tego układu Bolko zobowiązuje się oddać za żonę najstarszemu synowi Karola córkę swego brata. Gdyby natomiast umarł pierworodny syn Karola, to księżniczkę ma poślubić inny jego syn. Gdyby zaś Bolko miał syna lub kilku synów, wówczas małżeństwo syna króla rzymskiego z córką księcia świdnickiego nie dojdzie do skutku za odszkodowaniem 15 tysięcy kóp groszy praskich. Gdyby książę świdnicki miał własną córkę lub kilka córek, a nie miał syna, to księstwo ma przypaść synowi króla rzymskiego żonatemu z córką księcia świdnickiego, a pozostałe córki mają otrzymać odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy kóp groszy praskich. Jeżeli książę świdnicki umrze i umrze również jego córka, która wyszła za mąż za syna króla rzymskiego, wtedy księstwo pozostanie we władzy króla rzymskiego. Jeżeli umrze córka księcia świdnickiego, zamężna z synem króla rzymskiego wcześniej niż książę świdnicki, wtedy książę świdnicki zatrzyma swoje księstwo i da królowi rzymskiemu 10 tysięcy groszy praskich odszkodowania. Jeżeli umrze syn króla rzymskiego i zostanie wdowa bezdzietna, to winna ona otrzymać 15 tysięcy kóp groszy praskich.

Druk: Lehns u. Besitzurk., I, s. 494-495, nr 9; ACRB, II, nr 177, s. 225-226.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów