Rozmiar: 15909 bajtów

- 0394 -

1350, 30 XII, Awinion (Avinion)

III Kal. Januarii

Papież Klemens VI stwierdza na prośbę Kazimierza, króla Polski (Casimirus rex Poloniae), który prosi o nadanie dekanatu kościoła wrocławskiego swemu kapelanowi i kanclerzowi dobrzyńskiemu Albertowi (Albertus ... Dobrinensis), które to stanowisko zostało opuszczone po śmierci Stanisława, dziekana kościoła wrocławskiego (Stanislaus ... Wratislaviensis), iż nie sprzeciwia się obsadzeniu tego stanowiska, mimo że tenże otrzymał również kanonikat w Bochni w diecezji krakowskiej (Bochna ... diocesiae Cracoviensis) i ma prebendę i kanonikat w Uniejowie w diecezji gnieźnieńskiej (Uncyov diecesiae Gnesnensis).

Regest: MBV, I, s. 695-696, nr 1319.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów