Rozmiar: 15909 bajtów

- 0198 -

1350

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy, nadał miastu Lwówek „jus gladii”, zezwalając mieszczanom zwalczać rozbójników, złodziei i takich, którzy wyrządzają krzywdę krajowi oraz prawo pobierania berny.

Regest: J. G. Bergmann, Historisch Topografische Beschreibung der Kreisstadt Löwenberg 1824, s. 158.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów