Rozmiar: 15909 bajtów

- 0202 -

1350

Karol, król czeski, wykupił z zastawu z rąk Albrechta von Krenowitz posiadłości kłodzkie.

Regest: J. Koegler, Chronicken der Grafschaft Glatz, Glatz 1841, I, s. 209.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów