Rozmiar: 15909 bajtów

- 0203 -

1350

W spisie świętopietrza z 1350 r. wymieniono po raz pierwszy Pszczynę jako siedzibę dekanatu (decanatus de Plesina).

Wzmianka: MBV, II, s. 229-234.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów