Rozmiar: 15909 bajtów

- 0204 -

1350

Karol, król czeski, zmienia system organizacji władz miasta Kłodzka w ten sposób, że zamiast jak dotąd wybierać pięciu członków rady miejskiej, miano w przyszłości wybierać 12 ławników, którzy mieli przejąć dotychczasowe prawa członków rady.

Regest: Z. f. G. Schl., LVI (1922), s. 58.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów