Rozmiar: 15909 bajtów

- 0205 -

1350

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy, nadaje miastu Strzegom szereg przywilejów, m.in. przywilej dotyczący wójtostwa, mennicy, czynszów i kramów.

Regest: J. Filla, Chronik der Stadt Striegau, Striegau 1889, s.149.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów