Rozmiar: 15909 bajtów

- 0208 -

1350

Bolesław, książę Śląska i pan Legnicy (Boleslaus, dominus Legnicensis), potwierdza dokumenty z lat 1342, 1345, 1349, 1350.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 152, s. 21-22, nr 77.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów