Rozmiar: 15909 bajtów

- 0210 -

1350

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, daje radzie miejskiej w Ziębicach dochód z kary nakładanej w wysokości 1 wiardunku na tych, którzy w obrębie sukiennic dopuszczają się przestępstwa. Dochód ten ma być podzielony między radę miejską i właścicieli kramów w sukiennicach w ten sposób, że z każdej kary rada otrzymuje 8 groszy, a właściciele kramów 4 grosze.

Regest: Fr. Hartmann, Geschichte dcr Stadt Münsterberg, Münsterberg 1907, s. 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów