Rozmiar: 15909 bajtów

- 0212 -

1350

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, nakłada na miasto Strzelin obowiązek utrzymania murów i obiektów obronnych miasta, jak również przyjęcie na siebie obowiązków, które dotychczas spoczywały na klasztorze w Trzebnicy.

Regest: F. X. Gorlich, Geschichte der Stadt Strehlen in Preussisch Schlesien, Breslau 1853, s. 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów