Rozmiar: 15909 bajtów

- 0213 -

1350

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, wystawia dokument dotyczący wyszynku piwa we wsi Brożec (Brositz).

Regest: J. Brier, Geschichte der Ordensritterkommende Klein Oels im Mittelalter, Breslau 1924, s. 118 (maszynopis AA Wrocław, sygn. IV, k. 13).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów