Rozmiar: 15909 bajtów

- 0218 -

1350

Małgorzata, wdowa po Henryku Gansco, wraz ze swymi dziećmi przekazała Henrykowi z Sołtysowic (von Molnsdorf) 2 łany i pół włóki (Joch) ziemi w Strzeganowicach (Krischanewitz).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. Frobenianum, I, nr 131.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów