Rozmiar: 15909 bajtów

- 0209 -

1350 (Wrocław)

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że podarował swojej żonie pewną sumę pieniędzy.

Świadkowie: ... de Lanscron, Hartungus de Sulcz, Hanconus Eu...


Oryg.: łac. (zachowana tylko połowa dokumentu), AA Wrocław, sygn.1350, Wrocław, Dok. chronologiczne, nr 86.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów