Rozmiar: 15909 bajtów

- 0220 -

1350

Anna, żona Frantzka Hartlieba, przekazała Thilonowi, pisarzowi legnickicmu, posiadłość określoną jako rolę koło Wojszyc i koło folwarku Genzona ze Zgorzelca (prawdopodobnie jest to Jagodno).

Regest: Z. f. G. Schl., XLIII (1909), s. 249, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów