Rozmiar: 15909 bajtów

- 0221 -

1350

Dokument w sprawie czynszu należnego klaryskom we Wrocławiu w wysokości 3 grzywien ze wsi Zawsie w okręgu nyskim (Neudorf, Nisnensis districtus).

Regest: WAP Wrocław, sygn. m. Wrocław, E 35, Rep. d. Urk. v. S. B. Klose, s. 63, nr N 44.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów