Rozmiar: 15909 bajtów

- 0222 -

1350

Dokument traktujący o przekazaniu prawa patronatu nad kościołem w Gostomi (Gostoma) dla komandorii w Solcu (Czültz).

Regest: WAP Wrocław, sygn. m. Wrocław, D 35, Rep. d. Urk. v. S. B. Klose, s. 199, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów