Rozmiar: 15909 bajtów

- 0409 -

1351, 1 I, Wrocław (Wratislauia)

Kal. Januarii, hora quasi vesperum

Konrad de Falkinhayn, starosta wrocławski (Cun[r]adus ... Wratislauiensis), oświadcza, że w obecności jego notariusza i świadków, a także w obecności Przecława, biskupa wrocławskiego i pana Grodkowa (Preczlaus ... Wratislauiensis, dominus opidi ac terre Grothcoviensis), z jednej strony, a z drugiej Mikołaja de Panwicz (Nicolaus), kustosza, i Henryka de Bancz (Henricus), kanoników i prokuratorów, pełnomocników kapituły wrocławskiej (Wratislauiensis) sprzedał za 360 grzywien tejże kapitule roczny czynsz wysokości 40 grzywien z Grodkowa (Grothcouiensis). Biskup Przecław równocześnie ustanawia wymienionych Mikołaja de Panwicz (Nicolaus) i Henryka de Bancz (Henricus) prawnymi dysponentami wspomnianego czynszu.

Świadkowie: Apeczko, biskup lubuski (Apeczco ... Lubucensis), bracia Wacław i Ludwik, książęta śląscy i panowie legniccy (Wenceslaus et Ludwicus ... Legnicenses), Stefan z Prochowic (Stephanus de Parchwicz), Jarassius z Pogorzeli (Pogrella), rycerze, Jan (Johannes),prepozyt, Teodoryk (Theodoricus), archidiakon, Henryk, kustosz kościoła lubuskiego (Henricus ... Lubucensis), Konrad (Conradus), prokurator, Wroczko, marszałek, Jan, prepozyt szpitala brzeskiego (Johannes ... Bregensis), krewni biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus ... Wratislauiensis).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. DD 36.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, fol. 81 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów