Rozmiar: 15909 bajtów

- 0413 -

1351, 10 I, Wrocław (Wratislauia)

IV Id. Januarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), powierza Haulowi Waczerod (Haulo), scholastykowi kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia) prawo rozstrzygania wszystkich spraw spornych między wikariuszami a kanonikami tegoż kościoła. Nadto w razie obciążenia prebendy któregoś z kanoników zobowiązaniami, jego wikariusz nie powinien ponosić żadnych szkód.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1351, 10 I, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów