Rozmiar: 15909 bajtów

- 0414 -

1351, 12 I, Legnica

Mittwoch nach Epiphanie

Sędzia dworski i ławnicy legniccy zatwierdzają dokument sprzedaży przez Jana Grodys domu w Rynku w Legnicy.

Regest: A. Sammter, Chronik von Liegnitz, Liegnitz 1861, I, s. 541.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów