Rozmiar: 15909 bajtów

- 419 -

1351, 29 I, Otmuchów (Othmuchov)

IV Kal. Februarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), powiadamia Henryka, scholastyka katedry wrocławskiej (Henricus ... Wratislaviensis), że mianuje Ottona de Sutkouicz, archidiakona kruszwickiego (Otto ... Krusinciensis), na kanonikat i prebendę przy kościele Św. Idziego we Wrocławiu (Wratislauia) i poleca jednocześnie scholastykowi Henrykowi wprowadzić go na to stanowisko osobiście.

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, nr 89, 1351, 29 I, Otmuchów.
Kopia: łac., WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 107, s.165, nr 27.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów