Rozmiar: 15909 bajtów

- 0422 -

1351, 11 II, Wrocław (Wratislauia)

fer. sexta ante diem b. Valentini

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus dux Slezie et dominus Legniczensis ac Bregensis), oświadcza, że w jego obecności Henryk (Henricus), sędzia dworu brzeskiego (Bregensis), oraz Jadwiga (Hedwigis), jego żona, wraz z dziećmi: Mikołajem (Nicolaus), kapelanem w Małujowicach (Malwicz), Heynczconem (Heynczco), Andrzejem (Andreas), Niczconem (Niczco) i Michałem (Michael), sprzedali mu sołectwo w Małujowicach wraz z 4 łanami folwarcznymi (sub aratro) i 6 łanami czynszowymi, z 2 grzywnami dochodu rocznego, z dochodami z karczmy w tej wsi, z ogrodami przyległymi do sołectwa, z młynem położonym koło wsi Psary (Hundern), z owczarniami i innymi przynależnościami oraz prawami. Książę Bolesław nabyte sołectwo w Małujowicach wraz ze wszystkimi dochodami i przynależnościami, z sądownictwem wyższym i niższym, z całkowitym zwolnieniem od danin i służebności, z wyjątkiem cła oławskiego (Olauiensis), nadał testamentem opatowi Mikołajowi (Nicolaus) i całemu klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu.

Świadkowie : Konrad de Valkinhayn (Conradus), Jan de Reste (Johannes) - rycerze; Schenco z Kruszyny (de Schonow), Fryderyk de Zulcz (Fridericus), Ysiconus Kurzantka, Niczco z Jarząbkowic (Irzebkowicz) i Jan (Joh[annes]), notariusz książęcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 321.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów