Rozmiar: 15909 bajtów

- 0426 -

1351, 27 II, Nysa (Nyza)

III Kal. Marcii, hora quasi sexta

Konrad, syn nieżyjącego Filipa z Nysy (Cunadus ... Philippus in Nyza), notariusz publiczny i kleryk wrocławski (Wratislauiensis), oświadcza, że w jego obecności oraz wymienionych w dokumencie świadków Kunegunda (Kunigundis), wdowa po Piotrze z Krzelikowa (Petrus de Crelkow), sprzedała proboszczowi Tyczkonowi ze Strzeganowic (Ticzko de Strzegendorph) swój dom (curia) położony w Nysie (Nyza) za kościołem Św. Jakuba (Jacobus) za sumę 17 grzywien rocznego czynszu, który ofiarowała Maciejowi (Mathias) Wlschussil, altarzyście ołtarza Bożego Ciała w kościele w Nysie, i Mikołajowi Wlschussil (Nycolaus), stryjowi tegoż altarzysty. Czynsz ten ma być płacony na potrzeby w.w. ołtarza po śmierci Kunegundy.

Świadkowie: Jan, rektor kościoła w Nowej Wsi (Johannes ... Nouavilla), Mikołaj, mieszczanin nyski (Nycolaus ... Nyzensis), Konrad (Cunadus), syn nieżyjącego Filipa z Nysy (Phillippus de Nyza), kleryk wrocławski (Wratislauiensis), notariusz publiczny, który zredagował ten dokument w postaci instrumentu notarialnego i sygnował swoim znakiem.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. parafii w Nysie, nr 8, 1351, 27 II, Nysa.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów