Rozmiar: 15909 bajtów

- 0427 -

1351, 1 III, Awinion (Avinion)

V Id. Marcii (pontificatus) anno nono

Papież Klemens VI przydziela kanonikat i prebendę Henrykowi Thesaurusowi z Norymbergi (Henricus Thesaurus de Nuremberg), kanonikowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), w kościele katedralnym wrocławskim, zwolniony wskutek śmierci Stanisława (Stanislaus), kanonika i dziekana tego kościoła, która nastąpiła 2 II 1350 r. (IIII Non. Februarii, pont. nostri anno octavo). Jednocześnie papież powiadamia w związku z supliką w tej sprawie skierowaną do Stolicy Apostolskiej przez patriarchę akwileńskiego Mikołaja (Nicolaus Aquilegensis) kancelarię Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Carolus Romanorum et Boemie rex); stwierdzając, że otrzymany przez Henryka kanonikat z prebendą w kościele wrocławskim będzie utrzymany nawet z chwilą otrzymania przez niego prebend w kościele Św. Piotra w Brnie (Brunna) w diecezji ołomunieckiej (Olomucensis); w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), prebendy i urzędu scholastyka w kościele NMPanny w Głogowie (Glogouia) oraz prebend w kościele praskim (Praga), których ów Henryk dochodzi w Stolicy Apostolskiej.

Druk: MBV, I, s. 698, nr 1327.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów